Trillebør.Kassen til trillebøren skæres ud i karton efter den røde tegning, som er i målestoksforholdet 1:10 (se evt beregning af modellens mål). Der ridses fra oversiden langs de fire kanter i bunden med en kuglepen eller en anden stump genstand. Siderne foldes opad og kassens kanter limes sammen.
Når limen er tør, skæres hjørnerne runde for oven.
Kassen males blank rød over det hele (males i flere omgange).

En metaltråd stikkes gennem hjulet (ø=30 cm), som enten kan være et lille plasthjul eller være skåret ud af pap. Metaltråden bøjes om hjulet, så de to ender følges ad og de bøjes efter den røde linie på den øverste tegning. De to tråde bøjes ud til hver sin side, så de passer med tegningen til trillebørens kasse.
Metaltråden males gul undtagen halvdelen af det øverste stykke, hvor der males rødt.
Når malingen er tør limes kassen fast på underdelen.

Savbuk og sav.

Savbukken på billedet er lavet af tynde lister (kasserede brædder). Den kan også laves af naturgrene eller metaltråd, alt efter hvilken form for savbuk man ønsker.
Til en savbuk hører en brændesav, helst en bøglesav, men en almindelig sav kan også bruges.

Saven kan skæres ud af et stykke karton. Savens håndtag males brunt og savbladet sølvgråt.

Container.

Affaldscontainere 10 m³
container
Se andre
størrelser,
klik her.

klik for stor tegning Affaldscontaineren er lavet af pap, en I-profil i plast, lidt cobbertråd og en stump isolering, der er taget af en lidt tyk ledning.
Ved at bøje pappet lidt på forskellige ledder, kan man finde ud af, hvilken retning dets fibre ligger. Det er vigtigt at bøje pappet på langs af fibrene, ellers kknækker det og man får nogle grimme folder.
Det rektangulære stykke til laddet laves efter tegningen (1:50) i det ønskede målestoksforhold (se evt beregning af modellens mål), så de punkterede folde-linier følger fibrene. Der tegnes også 2 "kamme" (afstivning på siden af containeren), en forende og en banende til containeren.
Laddet foldes i de punkterede linier. "Kammene" limes på laddets lodrette sider, så de følger laddets overkant og "tænderne" når lodret ned forbi det skrå stykke (se snittegningen).
De to endestykker limes på, så de holder containerens sider på plads. Der limes en smald papstrimmel langs bagendens overkant, en på lågens lodrette midte på yderside samt en tilsvarende på lågens inderside.
Der laves 8 papstrimler med samme bredde som "kammenes tænder". Strimlerne limes på laddets bund, så de når fra en "tands" underkant, under bunden og over til den modsatte "tand" (der kommer små trekantede huller ud for de skrå dele af laddet).
Af I-profiler i plast laves de to skinder containeren står på (se orange tegning).
Fra profilens ende afmåles et stykke med samme længde som containeren. Her skal profilen bøjes 90° opad. Dette gøres ved at skære hagger i profilen fra dens overside. Derefter bøjes profilen (se den lille skitse for oven tl højre på tegningen). 3/2 af containers højde over bunden, bøjes profilen 45° ind mod containerens midte. Profilen skæres af ved containerens overfkant. Der laves endnu en skinde, som bøjer til den anden side for oven.
Skinderne limes på bunden af containeren.
De to skinder forbindes med en strimmel pap for oven. På pappet limes en trækkrog af et stykke bøjet kobbertråd.
Et stykke isolation fra en ledning passes til, så det passer mellem de to skinders ender ved bagsmækken. Der skal være luft i begge sider. En kobbertråd stikkes gennem hullet i isolationen og bøjes til siden i begge ender, så de kan limes fast på containerens bund of holde isolationen på plads mellem skindernes yderste ender, så containeren støtter på den i stedet for på skinnerne.

Isolationsstykket og skindernes underside males metalfarvet. Skrammede steder på containeren males i samme farve. Resten af containeren males, evt. i en farve indvendig og en anden udvendig. Husk at der gerne må være spor af rust.

Af papir, der males med røde og hvide striber laves 8 advarselsskilte, som limes på containeren ved hjørnerne.

Containeren forsynes evt. med firmanavn og/eller fyldes med haveaffald.

Skraldecontainere.

4 skralde-
containere
i en række.

Rækkerne af skraldecontainere er lavet af en doseringsæske til piller. Æsken har 8 små rum med hver sit vippelåg (den hvide æske). Denne æske er savet igennem på langs og er blevet til 2 rækker med 4 rum i hver. Den nederste del er malet grå både udvendig og indvendig. Lågene er malet blå.
Det er muligt at skære to rum af en række og derefter sætte en ny side på den del der er tilbage, så man får to par containere ud af det.

Havelampe.

En morsom havelampe kan laves af et styppe lyslederkabel og en lysdiode.
Skær lyslederen forsigtigt over, så der bliver pæne blanke snitflader.
Skær et stykke lysleder, hvis længde svarer til ca 1½ m (se evt. mål).
Fjern ca 1 cm af "isolationen" på lyslederens ene ende. Slib evt. lysdiodens hus flat på enden, men sørg for at fladen ikke har ridser. Lim lyslederens tråde fast på lysdioden og lim dem samtidig sammen. Sæt et stykke krympeplast uden om lysdioden og om lyslederens nederste del (ca 1 cm).
Fjern forsigtigt "isolationen" om resten af lyslederen.
Lysdioden forsynes med ledninger på benene og anbringes i et hul i underlaget. Lyslederens ender sidder som en dusk, hvor trådenderne lyser, når der sættes spænding til lysdioden (husk at vende lysdioden rigtigt).