Lagerplads på modelbanen.

svellestabel hegnspæle gasflasker olietønder trækasser europaller kabelrulle bræddestabel presenningSvellestabel.

Svellemål:

Længde
260 cm

Bredde
26 cm

Tykkelse
16 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm

mm


Til svellerne bruges en liste i passende størrelse (bredde x tykkelse). Listen saves i stykker i svellelængde (til venstre på foto). Lav et stop i skærekassen, så det ikke er nødvendigt at måle for hver enkelt listestump. Stoppet kan f.eks. laves ved at spænde en lille skruetvinge på skærekassene side.
For at få svellerne til at se brugte ud, skæres kanterne af tistestykkerne. Det bør gøres uregelmæssigt og man må godt kunne se at træet flækkes langs årene (i midten på foto).
Der files spor efter skinnerne på svellernes overside. Afstalden mellem de to spor skal passe med skinneafstanden for en færdig skinne. Sporet kan files med den klade kant på filen, så det ikke bliver for bredt (til højre på foto).
De udskårne sveller males sortbrune (tjære/træinprænering).

Til en svellestabel lægges 5 - 6 sveller ved siden af hinanden. Oven på dem limes et tilsvarende antal, som ligger på tværs. Lagene af sveller vendes skiftevis på den ene og på den anden led til stabelen har en passende højde.

Skinnestumper.

Hvis man selv laver sine skinner eller bruge flexskinner, får man rester af skinner, når de to skinnestrenge ikke er lige lange fordi sporet drejer.
Bruger man færdige skinner, er man nød til at ofre en eller flere af disse, hvis man vil lave en bunke af skinnestumper.

Hvis man gerne vil have skinnerne til at se brugte ud, kan man påføre lidt rust eller smuds.

Skærvebunke.

En pæn, stor bunke af det grus man bruger som ballast mellem sporene gennemvædes med fortyndet lim, hvorefter det blot skal have lov at tørre.
Har skærvebunken ligget længe, vokser der ukrudt omkring bunken. Dette laves med grønt savsmuld og fortyndet lim.

Hegnspæle og tråd i ruller.

Hegnspælene, her af cement, laves af lister, der skæres af i 2 m længde ( se siden om mål) og males cementgrå. Cementstolperne limes sammen i en pæn bunke, evt. med tynde lister mellem lagene. Hegnspæle til en ældre bane, laves af smågrene fra naturen. De skæres af i 2 m længde. Hvis grenene er for kraftige, flækkes de med en kniv, evt i fire dele.

Opsatte hegnspæle er ca 1 m høje.

Til hegnstråd bruges tynd støltråd, som rulles op om en stump rundstok (rest fra tønderne). Rullen tages af rundstokken og den yderste ende af tråden vikles om buntet af tråde, ved at stikke den ind gennem midten af rullen et par gange.

Gasflasker.

Mål for 11 kg gasflaske:

Højde til stus
50 cm

Diameter
30 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm

Gasflasken laves af Cermit eller Fimo, der rulles til en pølse og skæres i passende stykker. se tegning
Stykkerne rundes for oven og for neden, hvorefter de stilles på den ene halvdel af en tryklås. Husk af tryklåsen skal kunne ligge fladt på underlaget. Kan den ikke det, bankes midten ned med en hammer og en dorn.
Lad Cermitten blive stive til næste dag. Håndtagene og hanens nederste del laves af bøjet kobbertrår, der stikkes ned i Cermitten.
Cermitten hærdes i en ovn ved 220° i ca 20 min. Det kan evt. lægges i en stegepose, som luften klemmes ud af, hvorefter den lukkes. Herved undgås dampe i ovnen.
Når Cermitten er hærdet, males gasbeholderen gul og der sættes en stump sortmalet isolation omkring den øverste del af hanen.

Olietønder.

Mål for 200 l tønde:

Højde
89 cm

Diameter
59 cm

Målestoksforhold 1 :  

mm

mm


Olietønder er sædvanligvis på 200 l, men der findes også tønder i mindre størrelser. For øvrigt kan man få andre ting end olie leveret i tønder. Her blot et par eksembler: smøreolie, gødning, plantegift og andre kemikalier.
Til tønderne bruges en rundstok med passende diameter. Den skæres ud i stykker med længde svarende til tøndernes højde.
Der laves 4 smalle strimler af en selvklæbende etikette til hver tønde. Det sættes en strimmel ved tøndens overkant, en ved dens underkant og de to sidste anbringes så tøndens højde deles i fire lige store stykker.

Tønderne males. Farverne afhænger af, hvad der er i tønderne. Ofte har den midterste del en anden farve end resten af tønden.
Nogle af tønderne er nok være rustne på låget, hvor det tit står vand, samt lige over bunden de står på. Rusten sidder under de pålimede etiketter, så den bør males på nu (se rust).
Små firmamærker kan evt. scannes fra telefonbogen eller findes på nettet og printes ud. Disse mærker har ofte de samme farver som tønderne.
Nogle af tønderne skal også have faremærker (se fare og milje mærker).
Til sidst gøres tønderne beskidte (se smuds) både omkring og på mærkaterne.

Trækasser.

Til trækasser bruges en træliste med et tværsnit i den størrelse man ønsker at lave kasserne samt nogle tynde trylister i bræddestærrelse ( se siden om mål).
Der risses bræddemellemrum på den tykke listes fire sider. Husk at breddebreden skal passe med de tynde listers bredde.
se tegning Der skæres et passende stykke af den tykke træliste.
Der limes tynde lister på klodsens ender samt rundt om kassen, ved begge dens ender samt på midten, hvis det er en stor kasse.
Trækasserne kan laves i mange forskellige størrelser efter denne fremgangsmåde. En serieproduktion kan være en god ide.

Til sidst forsynes kasserne med mærkesedler og smudses til.

Euro-paller

Mål på paller og materialer dertil

Ønsket målestoksforhold 1 :  
1:1 på model
Længde: 120 cm mm
Bredde: 80 cm mm
Tykkelse: 14 cm mm
Lister til brædder: 25 mm -> mm tykke og
10 cm -> mm / 14 cm -> mm brede
Lister til lægder: 10 cm -> mm tykke og
samme bredde som brædderne
4 stk brede mm 3 overside + 1 underside
4 stk smalde mm 2 overside + 2 underside
3 stk brede mm på tværs
6 stk små mm afstandsstykker i siden
3 stk store mm afstandsstykker på midten
Euro-pallerne laves af lister svarende til ca 10 og 14 cm brede brædder samt 10x10 og 10x14 cm lægder(se siden om mål).
Lav en kopi af tegningen i det rigtige målestoksforhold.
Det er lettest at lave pallen med bunden i vejret.
De 5 listerstykker (b-s-b-s-b) skæres af i den rigtige længde og lægges oven på tegningen. De tre brede tværbrædder skæres af og limes på de 5 brædder.
se tegning Der laves 6 smalde og 3 brede lægdestykker i samme længde som de deres bredde. De smalde stykker limes på tværbrædderne ude ved pallens sider, de 3 brede stykker limes midt på tværbrædderne ud for det midterste brædt.
Til sidst limes et smaldt bræt langs hver af pallens sider og et bredt drædt midt på pallen.

Vil man lave en hel serie paller, kan man starte med at lægge 5 lister på tegningen og tape dem fast i den rigtige afstand. Derefter sættes de brede tværbrædderne på, så pallernes sider ligger lige ved siden af hinanden. Så alle lægtestykkerne.
Når limen er tør, skæres de 5 lister over mellem yderbrædderne på de paller, der støder op til hinanden. Til sidst limes listerne på pallernes undersider fast.

Kabelruller.

Siderne på kabelrullen er lavet af to lag brædder, der ligger vinkelret på hinanden. Lav en tegning i den ønskede målestok og tegn to cirkler, med samme radius som rullens, sider på et stykke ternet papir.
se tegning Der limes listestykker svarende til 17 cm brede brædder (se siden om mål) vandret lands ternene, så de to cirkler bliver dækket. Listeforbruget er ca 50 x tromlens diameter.
Vend papiret med bagsiden opad. Lim listestykker lodret, så de dækker cirklerne. Læg papiret med listerne i pres medens limen tørrer.

Mellem rullens to sider er der et rør, som kablet vikles op omkring.
Hvis tromlen er tom laves et paprør med den diameter, som er vist på tegningen. Røret beklædes med listestykker, som kommer til at sidde fra side til side i tromlen.
Hvis der skal være kabel på tromlen, kan man lave røret med en større radius, så skal man ikke vikle så meget tråd på bagefter.
Tromlens sider skæres ud efter tegningen og der laves et rundt hul midt i dem, evt med en hultang. Siderne limes på rørets ender. Dette skal gøre omhyggeligt, så røret sidder lige midt på siderne.
Tromlen males sortbrun over det hele.

Tråden skal svare til et 4-5 cm (se siden om mål). Til hvert lag bruges ca 25 omgange. Til et lag oprullet tråd bruges ca 100 x tromlens diameter det sted hvor tråden skal vikles om tromlen. Der bør være mindst 2 lag for at være sikker på, at røret ikke kan ses.
Trådens ene ende limes fast til røret helt ude ved den ene side. Der smøres lim på røret i midten og trøden vikles omhyggeligt på tromlen. Det sidste stykke af tråden limes fast til laget inden under. Hvis kablet skal ligge hen ad vejen limes kablet 10 - 20 cm fra dets ende.
Lav et firmamærke på rulle.

Bræddestabel.

En liste i "bræddebredde" (se mål på brædder) skæres ud i varierende længder.
Listestykkerne stables, så de ligger i en pæn med lige mange brædder i hvert lag. I stablens ene ende Mødes listeenderne så den bliver flad, medens de varierer i længde i den anden ende.
Listestykkerne limes sammen og der lægges en smald strimmel mørkmalet papir rundt om bræddestabelen et stykke fra dens ender.
Adressesedlen skrives på PC'en og printes ud i miniformat, så den kan limes på bræddestabelen.

Presenning.

En presenning til at lægge over brædderne kan laves at et stylle sølvpapir fra køkkenet. Det klippes til i en passende størrelse og males på begge sider. Fordelen ved sølvpapiret er, at det bevarer formen, når det lægges omkring brædderne. Lav evt. et reb af malet kobbertråd, til at holde presenningen på plads.

Rust.

Lav først en prøve på et stykke sølvpapir eller lignende, som males i samme farve, som det der senere skal rust på.

Brug en stiv pensel med flad ende eller en stump skuresvamp til at duppe rustfarvet maling på med. Husk at der næsten ingen maling skal være på penselen/svampen. Er der for meget maling danner farven klatter. Det er en fordel at have en stump papir til at tørre/duppe overskydende maling af på.
Humbrol 82 eller 100 er velegnede til at illudere rust. Har man dem begge, kan man lægge den mørkeste nederst og den lyssere farve ovenpå.

uden rust lidt rust mere rust

Når resultatet på prøven bliver tilfredsstillende, hvilket kan kræve flere forsøg, duppes der rust på tønderne.

De små detaljer.

Idiketter, adressesedler, fare og miljø mærker laves på computeren og limes på tønder, kasser m.m.
Adresseseddel Kasser med adressesedler Brand fare & adresseseddel

Smuds og andet snavs.

Tingene er beskidte uden på rusten og merkaterne. Der kan være striber eller pletter af olie eller andet indhold.
Det er klogt at lave en prøve på et stykke sølvpapir eller lignende.

ren palle lidt smuds mere smuds

Spor efter væske, der er løbet ned at en ting, males på med en tynd pensel. Der bruges maling, som er fortyndet meget med vand, så den næsten selv flyder. Pas på ikke at få for meget maling på penselen.
Gulbrune og brune farver er velegnede til at illudere spor efter væsker.

Spor efter jord, støv og lignende duppes på, med en stiv pensel, der er flad i enden (se rust).
Brune og mørkegrå farver er velegnede.