Landskab og materialer til landskab

Landskab

Materialer

Grusvej

Breden af grusvejen findes på siden om vejtyper og vejbredder.
Fruset på vejen er siet brolæggergrus (gulligt) eller sand. Inden gruset sigtes er det en god ide at hælde det over med kogende vand, så er der ikke flere levende dyr i det, og derefter skylde det igennem med vand. Når gruset/sandet er tørt kan det sis, hvorefter det er klar til brug.
Langs grusvejen laves en græsrabat, gerne med højt græs (se nedenfor).

Grus.

Grus langs fortovet eller på stier m.m. laves nemmest af fint sand eller farvet savsmuld.
Sandet eller savsmuldet lægges i et tyndt, men tæt lag på det sted, hvor der skal være grus. Derefter dryppes fortyndet lim ud over hele området. Sandet eller savsmulden skal være gennemvædet, uden at det "sejler". Når limen er helt tør, kan løst materiale støvsuges væk.
Hvis limen har svært ved at trænge ned i sandet, hældes 1-2 dråber sulfo i den fortyndede lim (ca 1 del lim og 3-4 dele vand).
Undlad at rette på det fugtige materiale. Det kommer meget nemt til at klumpe og må så laves helt om, når limen er tør.

Græsplæne.

Græsplæner i parker og haver er pænt afgrænsede og græsset er lige højt på hele plænen.
Der kan være områder med mos, bellis, mælkebøtter eller andre småplanter.

plænens omrids afmærkes omhyggeligt og måske er det mest praktisk at gøre omgivelserne færdige inden man "sår" græsset. Fliser og evt. stier bør laves inden såningen.

Græsplæne laves af ensartet savsmuld eller græsmåtte.
Inden man begynder på græsplænen skal man overveje hvilken grøn farve græsplænen skal have og om den skal være helt ensfarvet grøn. Kig på græsplænen i haven og tag evt et farvebillede med, når du køber savsmuld eller et stykke græsmåtte.

En lidt uensardet græsplæne, der bliver klippet med en gammeldags hånd-plæneklipper, laves med et lag grønt savsmuld eller lignende. Mosområder med lidt mørkere meget fint smulder på mindre områder.

Den fortynnede lim påføres med en forstøver over hele græsområdet (og hold derefter fingrene væk, til limen er tør).

Skal plænen være en "veltrimmet golfbane" anbefales det at bruge en ensfarvet græsmåtte. Græsmåtte fås ensfarvet, men ofte giver det mere liv på anlægget, hvis den ikke er helt ensfarvede bedre. Man kan også vælge at drysse lidt savsmuld i en anden farve oven på græsmåtten.

En vildtvoksende eller høj græsplæne kan laves laves som græsrabat.
Savsmuld, "smulder" m.m.

Græs kan laves af grønt savsmuld, "tossegræs", smulder eller lignende findelt materiale. Nedenfor nævnes savsmuld, men de andre materialer kan lige så godt bruges. Forskellige "græssorter" kan købes i en hobbyforretning.
Ofte fås det bedste resultat ved at blande "smulder" i forskellige farver inden det lægges.

Savsmuldet lægges i et tyndt, men tæt lag på det sted, hvor der skal være græs. Derefter dryppes fortyndet lim ud over hele området. Savsmuldet skal være gennemvædet, uden at det "sejler". Når limen er helt tør, kan løst materiale støvsuges væk.
Hvis limen har svært ved at trænge ned i savsmuldet, hældes 1-2 dråber sulfo i den fortyndede lim.
Undlad at rette på det fugtige materiale. Det kommer meget nemt til at klumpe og må så laves helt om, når limen er tør.

Græsmåtte.

I hobbyforretninger kan man købe, ikke rullegræs, men græsmåtter i forskellige grønne farver. græsmåtterne fås i forskellige størrelser og er et udmærket alternativ til savsmuld m.m. hvis man vil have store områder med græs.
Måtternes underside er noget elastisk, så det er ret let at få dem til at følge underlaget også et sted, hvor der er bakker.
Desværre har jeg endnu ikke fundet græsmåtte i en farve der passer til en græsplæne eller golfbane, men måtterne kan farves med f.eks. almindelig vandfarve.

Græsrabat

Langs veje, jernbaner og markskel er der ofte en smald eller bred græsrabat. Jo bredere rabatten er, jo højere og kraftigere er bevoksningen.

Græstuer

Der smøres lim i klatter eller striber på et stykke alluminiumsfolie.Med en græssåmaskine sås græs af lang floks i limen.
Floks

Hvis man vil have græsstråene til at stå op, kan man bruge en græssåmaskine (græsmaster) til såning af græsset ("byg selv" beskrivelse findes på CD).
Der bruges Floks/"tossegræs", som kan købes i hobbyforretningerne.
Der smøres et lag lim ud over det område eller en del af området, hvor der skal være græs. Jordledningen anbringes i limen, så den kan lede strømfeltet ned til området. Smulderet hældes i græsmaskinens si. Der tændes for græsmaskinen og smulderet rystes fra sien nem i området med lim. Nu vil det elektriske felt mellem limen med jordledningen og sien få græsstråene til at stå lodret i limen. Pas på! Rør ikke ved sien, når der er tændt for græsmaskinen.

Eng/græsmark


Engen er lavet af mørkegrønt plysstof. Da det er meget mørkt er en rørepind, der netop var blevet brugt i noget gul vægmaling, blevet tørret ag nogle steder på stoffet, hvorefter dette er blevet børstet med en stiv børste medens malingen endnu var våd.
Fuskpels

Fuskpels er det svenske betegnelse for imiteret pels. Herhjemme kaldes det bl.a. Teddy bear eller Velboa pels. Det kan købes i flere farver i metermål i stofforretninger.
Kan man ikke finde den farve man ønsker, kan det farves med stoffarve eller med spritbejdse. Det er velegnet til store områder, f.eks. bølgende forårs kornmarker eller vissent græs på en byggegrund.

Er pelsen for lang, kan den studses med en saks (gem de afklippede fårstuper og brug dem senere som "smulder" et andet sted).

Variationer i farven på overfladen af græsmarken børstes på med en næsten tør pensel. Kommer der for meget eller for våd farve på klistrer pelsen hår sammen.
Kornmark


Grusvejen er lavet inden kornmarken er limet på plads. For at skjule kanten af måtten, er der lavet en smald græsrabat mellem kornet og gruset på vejen.

Sisal og kokosmåtte

Til store høstklare kornmarker er kokosmåtte udmærket. Den almindelige brune farve ligner udmærket korn. Kokosmåtte fås bl.a. i fliser, der kun har kokos på den ene side, men kan også købes i metermål. Hvis høsten er igang kan hårene klippes korte på den del af marken der er høstet.

Som siv i vandkanten kan kokos også anvendes. Til få lange strå eller små grupper, anvender mange penselshår, men stykker af sisal (bindegarn) der deles op er også velebnet. Sisal kan farves med spritbejdse, så der kan blive totter af langt grønt græs.
Pløjemark

Pløjemark af dørmåtte. Afstanden mellem fuerne passer nok bedst til spor 0 anlæg.
Dørmåtte

En billig dørmåtte af 100%polypropylen med latex bagside. (købt i JYSK).
Levende hegn

Levende hegn, der ofte ses som markskeld, ligger ofte lidt højere end selve markerne. Dette skyldes at sten fra markerne samles i skeldet. Mellem stenene plantes træer og buske eller de får lov at blive stående, hvis de sås sig selv. Nederst er der langt græs og småplanter mellem stenene.

En fasan eller hare kan gemme sig i hegnet.
Buske og træer

buske hæk græs træer
Klik på billedet for at komme til buske, træer hæk og græs.
Skovbund

Inden træerne i en skov plantes, skal der laves en skovbund med stier og småplanter. Farverne i skovbunder afhænger af årstiden. Forår og sommer vil skovbunden være grøn, om efteråret gylden og om vinteren dækket af sne. Stier i skoven laves som smalde grusveje.

Grøn underskov kan laves som en græsplæne eller græsrabat, men bliver mere interessant, hvis græsset suppleres med grønt materiale af forskellig slags, f.eks. små dele af plastplanter.

Brun underskov kan laves af færdigkøbt vissent græs, smulder i forskellige brune farver, suppleret med materiale samlet i naturen.

I både forårs- og efterårsskov er der nedfaldne grene, måske brændestabler og forskellige svampe.
Visne blade m.m.

Grønt materiale kan købes færdigt (se smulder)men kan også være knuste grønne blade fra kryderihylden. Eller grønne blade man selv findeler i en blender og tørrer, det rånder dog nemt under tørringen.
Man skal nok være forberedt på at farverne blegner med tiden.

Efterårets gyldne farver skal man i skoven eller haven for at hente. Visne blade i gyldne farver samles og tørres f.eks i en almindelig ovn. Bladene bør ikke ligge for tæt og det er klogt at tørre mindre portioner af gangen. De tørrede blade findeles i en blender.