Landskab

link fra landplan02.html: #roemark #grusvej #graesrabat #kornmark #brolagt #led #kornmark

Kornmark

en billedserie.

Kornmarken er lavet af en strimmel kokos dørmåtte.

Roemark

en billedserie.


Brun skumplade til underlag

skumpladen forsynet med jordvolde

Brunt savsmuld til jord

Plastplante, der deles i grene

grenene skæres i små stykker

der plantes i hvert sit lille hul

Roemarken er beplantet

og er nu kommet på plads på modul 1


Roemarken ved baneovergangen

Græsrabat

en billedserie.Når man ikke holder græsset fri af ukrudt og lignende, ender det med at blive et fint græsningssted for den lille ged.Det store træ har endnu ikke fundet sin endelige plads, men det passer bedre her på hjørnet end ved vogterhuset. Der skal jeg nok bruge et mindre træ.
De lave planter bag geden var engang en burre, af plast.

Grusvej ved trinbrættet

Gruvejen er af fint grus (sigtet brolæggergrus), der er lagt på i et ca ½ cm tykt lag. Efter sandet var lagt, er der lavet hjulspor med en modelbil, kørt lidt hårdt ned i gruset. Der ligger også lidt grus på brolægningen, der hvor grusvejen støder op til den brolagte vej. Den røde bil hjælper med at lave hjulspor på grusvejenBaneovergang med brolagt vej

Vejen, der går over banen på modul1 blive ca 12 cm bred. Den hæves op fra underlaget på et stykke masonit samt celotex, der går op til sporets overkant. På begge sider af sporet samt mellem skinnerne lægges sveller som kørebane. Overvejer at lave brolægning på resten af vejen. Det kræver en model, formgummi og noget latex at "støbe af". Latexen males grundigt, så den ikke bliver ved med at klistre. Læs mere om brolægning hos "Den lille husbygger".

Baneovergang en billedserie.


Her skal vejen gå over jernbanen

Underlaget til op- og nedkørsel er lavet af celotex

Sveller, der skal ligge i mellem skinnerne, så man kan komme over sporet

Sveller og brolægning lagt, hvor det senere skal limes fast

Så er der kommet sideskråninger på vejen

Gråmalet brolægning

Brolægning efter vask med brun og gul fortyndet maling

Sveller og det første stykke brosten er lagt

Overkørslen set fra toget


Hele den brolagte vej

Den røde bil hjælper med at lave hjulspor på grusvejen