Vogterhus og baneovergang

Ved enden af modul 1 laves en boneovergang med led og et vogterhus.

Tegninger og beskrivelse til "Vogterhus ved Sydbanen" findes i Sinnanposten 1984 nr 3 side 96-98.


Selve vogterhuset bliver 13 x 19 cm. Dertil kommer et Das ved den ene gavl samt et ca 2 cm bredt brolagt område hele vejen rundt om huset.

Huset er i gule sten med rødt tegltag (flade dobbeltriflede tegl). Vinduerne er malet hvide, resten af træværket mørkegrønt.

Veje , der skal gå over banen blive ca 12 cm bred. Den hæves op fra underlaget på et stykke masonit samt celotex, der går op til sporets overkant. På begge sider af sporet samt mellem skinnerne lægges sveller som kørebane.

Overvejer at lave brolægning på resten af vejen. Det kræver en model, formgummi og noget latex at "støbe af". Latexen males grundigt, så den ikke bliver ved med at klistre.

Læs om brolægning hos "Den lille husbygger".

Tæt på banen støder en grusvej ud til den brolagte vej.

Gruset er fint sand, der er lagt på i et ca ½ cm tykt lag, hvorefter der er lavet hjulspor med en modelbil. Der ligger også lidt grus på brolægningen, der hvor grusvejen støder op til den brolagte vej.

Roemark


Brun skumplade til underlag

skumpladen forsynet med jordvolde

Brunt savsmuld til jord

Plastplante, der deles i grene

grenene skæres i små stykker

der plantes i hvert sit lille hul

Roemarken er beplantet

og er nu kommet på plads på modul 1

Roemarken ved baneovergangen


Retur til "Det gamle hjørne!"