Sporplan

En sporplan til moduler, der er 60 cm brede og under 2 m lange giver ikke plads til meget jernbane eller landskab. Slet ikke i spor 0 (1:45). Alligevel har DMJK lavet moduler i denne størrelse med et godt resultat. Normerne for disse moduler kan findes på DMJKs eller Spor0.dk hjemmeside. Disse normer vil jeg så vidt mulig følge, idet jeg dog nok vil klare mig med noget færre ledninger til mit eget lille anlæg. Banen skal være en punkt til punkt bane, som i virkeligheden, med mulighed for lidt rangering. Toglængden på krydsningsspor og sidespor vil blive på et lokomotiv med 2-3 vogne, medens længere tog vil kunne passere holdepladsen/stationen i hovedsporet.

16/6 2010

Sporplanen er ikke endeligt besluttet.
Hovedsporet skal ligge i en kvart cirkelbue med radius 2 m på langs af de to hjørnemoduler. Ved begge modulernes ender skal sporet ligge 20 cm fra modulets korteste side. Afstand mellem de to spor skal være mindst 10 cm, men gerne mere, så der bliver plads til en perron mellem sporene.
En toglængde fra den ene ende skal krydsningssporet starte og støde til hovedsporet igen ved det andet moduls fjerneste ende.
Kort fra stedet hvor de to spor mødes igen laves et sidespor, der skal gå ud til tømmergården.

På tværmoduler, der skal kunne fjernes, anbringes mellem de to hjørnemoduler. Der lægges spor som forbinder sporene på hjørnemodulerne. Disse spor vil komme til at ligge paralelt med enden af modulet. Stationen vil blive plaseret på dette modul.
Sidesporet føres i første omgang kun over til tværmodulet. Det er tanken at det skal fåres over tværmodulet, så det støder ud til kanten 40 cm fra modulets yderende. (Andre moduler vil kunne sluttes til her på et senere tidspunkt.

Grundplan for tømmergården, købmandsgårder og stationen tegnes i 1:10 (i forhold til modulerne eller 1:450 i forhold til virkeligheden) og klippes ud så forskellige placeringer på modulerne kan afprøves.

langs hjørnemodulernes yderside er det planen at lave et par landskabsmoduler. Målene på disse er endnu ikke besluttet. Måske anbringes tømmergården på et af disse.

5/7 2010 layout modul 1, 2 og 3

21/10

Læs om lægning af skinner her.Retur til "Det gamle hjørne!"