Modul 1 og 2

Disse to moduler laves næsten efter standard for hjørnemoduler, idet der lægges et hovedspor der er 20 cm fra modulets korte side i begge ender af modulet og har en radius på 2 m.

Et stykke inde på modul 1 anbringes et sporskifte, således at der kan lægges et kort krydsningsspor paralelt med hovedsporet.
Da dette spor er beregnet til rangering med korte vogne, kan mindre radius end 2 m tillades. Krydsningssporet føres langs hovedsporet ud til enden af moduler (vinkelret på enden).

Begge spor fortsættes på modul 2 og samles med et sporskifte ca 10 cm fra enden af modulet.

Undervejs indsættes et sporskifte, således at der kommer et sidespor modsat hovedsporet og med retning mod modul 1.
Dette sporskifte anbringes så langt fra det andet sporskifte på modul 2, at der er plads til en lille togstamme mellem sporskifterne.

Ved modulenderne skal sporet ligge vinkelret på modulenden. For at undgå at toget kører ud over enden på modulerne laves der 2 løse stopbomme, der monteres i de huller, der er beregnet til at sammenkobling af modulerne.

På overgangen mellem modulerne langs hovedsporet placeres et trinbræt eller en station.


Modul 3

Modul 3 er et tværmodul, som kan monteres mellem modul 1 og 2 med den ene ende ved disse modulers korte sider. Hvorved stationen og krydsningssporet bliver længere.

Da billederne er taget lidt på skrå, kan det være svært at se, men modulerne danner til sammen en 90 drejning af sporet mellem de 2 stopbomme.

Senere skal sidesporet føres over dette modul så det går vinkelret ud 20 eller 40 cm fra hjørnet på modul 1, ud på modul 5.
Formentlig kommer det til at gå ud over modul 4, der ligesom modul 5, hovedsagelig bliver et landskabsmodul.

Også til slutningen af dette spor laves en løs stopbom, ligesom der laves en stopbom til det sted hvor sidesporet forlader modul 2. Her kommer sporet ikke til at ramme vinkelret på modulkanten, så stopbommen bliver skæv. Hovedspor og krydsningsspor lægges på tvers af modulet, ved dettes ene ende.

Størrelse og mål på de to landskabsmoduler (modul 4 og 5) er endnu ikke fastlagt, men de skal placeres udenfor modul 1 og 2. Placering af bygninger m.m. er heller ikke besluttet endnu.

Der er ikke ret meget plads at køre på. Frem og tilbage mellem station og virksomhed ved sidesporet. Det er heller ikke det vigtigste for mig. Det er glæden ved at bygge, der tøller mest. Får jeg lyst til at køre længere strækninger, kan jeg lave et modul mere eller, hvilket nog vil ske, tage mit materiel med i klubben og køre på anlægget der.

Læs om lægning af skinner her.

Der er lagt skinner på modul 1, ledningerne til kørestrøm er loddet på og modulet er klar til kørsel. Der er brugt knad 2 flexskinner til modul 1.

26/11

Ny sporplan for modul 2

Sporplanen er blevet ændret lidt. Jeg overvejede at lægge en lille remisse på modul 2. Dertil skal der selvfølgelig et spor. Overvejelsen var så, om der var plads til et ekstra sporskifte eller om det var muligt at bruge en englænder i stedet for de 2 sporskifter.

Det førte til nogle praktiske spørgsmål: På nettet viste det sig, at det var muligt at få en englænder og at det var en billigere løsning end de 2 sporskifter, som måske kunne være på modulet, måske ikke. Altså vil jeg anskaffet en englænder, så jeg kan komme videre med sporlægningen på modul 2.

27/11


Er begyndt at lægge sporunderlag (celotex) på modul 2.

Modul 1 er prøvekørt med den lille Frichs traktor. Ingen problemer.

Underlaget er godt på vej på modul 2.

5/12

Hovedspor og krydsningsspor er lagt på modul 2.
Fra hovedsporet er der et sporskifte til krydsningssporet, som starter med en englænder og derefter buer over til krydsningssporet på modul 1.
Englænderen giver adgang til sidesporet, som endnu ikke er lagt, men som skal gå ud over modul 4, modul 3, hvor det senere skal være muligt at tilslutte et modul med en forlængelse af sidesporet, og videre til en fabrik eller forretning på modul 5.
I den modsatte retning skal der lægges et spor ud til remissen.

Der er loddet ledninger på alle sporstykker på hoved- og krydsningsspor. Ledningerne er endnu ikke samlet i klemrækken.

Der er sat et bræt som stop i begge ender af hovedsporet med skruetvinger (AHTJ røg en tur på gulvet, men bort set fra en skramme i malingen er det uskadt).

Hoved- og krydsningsspor samt et løst remissespor er prøvekørt med AHTJ MT 1.

Retur til "Det gamle hjørne!"