Gavle i bybilledet. Husenes kedelige side
Efter hvert afsnit findes link til vejledning om detaljer i model.

Byhusenes facader ud mod gaden er husenes pæne side. I gammel tid var facaden ofte grundmuret medens bagsiden af huset og gavlene, blev bygget med det en del billigere bindingsværk. Både facaden og husenes bagsider var forsynet med vinduer, medens gavlene, der lå ud mod nabogrundene tæt ved, var uden vinduer, så man ikke kunne kigge ind til naboerne.

Disse vinduesløse gavlmure er meget kedelige at se på, og det undre mig derfor at de fleste modelhuse er borsynet med sådanne gavle.

Gavl og bindingsværk

Billederne til venstre viser to ikke særlig spændende gavle, en i mursten og en nypudset.

En kedelig grå højhusgavl og det er ikke den eneste i området.

Lidt mere spændende er gavlen på billedt til højre, der viser en gavl med bindingsværk (malet i moderne farver).

Gavl   -   Bindingsværk   -   Højhus

Hjørnehusets gavl ud mod sidegaden

I storbyernes gader ligger husene tæt. De har facade ud med gaden og afsluttes med en gavl, der oftest går helt ud til nabogrundene og støder op til nabohusene. For at få så lang en facade sommuligt, når facaderne også helt ud til hjørnet ved sidegaderne, hvor endegavler er uden eller kun med få vinduer mod sidegaden.
På venstre billede fortsætter facadens lyse striber omkring hjørnet og videre på den næsten vinduesløse gavl og facaden mod sidegaden. I det tomme område findes på muren husets navn samt en enkel dekoration.
På den noget finere bygning på højre foto er rammerne i cementarbejde omkring vinduerne fortsat omkring hjørnet skønt der ikke findes vinduer i den ene række rammer.
Hjørnehusggavle

Sparemur

Selv om hele huset var grundmuret, sparede man stadig på de dyre mursten. Man lavededele af gavlen med dobbeltmur medens der mellem de bærende dobbeltmure blev fyldt ud med et enkelt lag sten. På venstre billede ses en gavl med mur af et lag sten mellem de bærende områder med dobbeltmur.
I midten ses, at der er sparet på muren i husets øverste etage. Det er sikkert også tilfældet i den nederste etage, hvor muren ligger helt op til gavlen i den noget lavere nabobygning.
På højre billede ses de tyndere områder af muren, som på dette hus indgår i en dekoration af gavlen.
Sparemur

Skorsten

Enkelte steder er der stor forskel på højden af to nabohuse. Hvad man laver i den meget lave bygning til venstre på billeder er ukendt, men selv et lavt hus skal have en skorsten, der når op over nabohusets tag. Her er gavlen i røde sten medens skorstenen er i gule.
Over det lille hus på højre billede er der oven i købet to meget høje skorstene op over kanten af nabohusets tag.
Skorsten

De rev nabohuset ned!

I byer, hvor husene ligger tæt, gavl mod gavl, sker det ind i mellem at et eller et par huse rives ned for at give mulighed for mere moderne bebyggelse.
Nogle steder har der været to gavlmure tæt op af hinanden. Man har sparet på materialerne ved at lave de murstykker, der ikke var bærende tyndere end resten af muren eller man har brugt billigere sten de stedr, hvor muren ikke var synlig.

Billige uregelmæssigt farvede sten, som blev brugt til gavlmurene, kommer til syne, der hvor nabohusets gavl er fjernet.
I midten ses den tilbageblevne gavl efter nedrivning af et halv dobbelthus. På den fælles brandmur, der nu står blottet, kan man se resterne af stuevæggene i det nedrevne hus. Vægge med tapet, maling, falmede områder efter billeder på væggene eller fliser fra køkkenet.

Denne højre gavl viser tydeligt spareområderne, der er blevet kalket hvide og viser, hvor den nedrevne naboejendoms forskellige rum har ligget.
Nederst ses et stykke af samme gavls mur, hvor skyggerne får fordybningen i muren til at træde frem. Den tynde del af muren er her kalket grå, formentlig for at dække uregelmæssigt eller beskadiget murværk.
Brogede sten Tapet

Isolering

Når nabohuset forsvandt, bler det en del koldere i stuerne ud mod den nu uisolerede mur. Derfor isolerede man disse mure efter bedste evne. Et lag rockuld beklædt med tagpap, så ikke særlig pænt ud i det lange løb, men holdt på varmen og blev brugt flere steder.

Senere beklædte man murene med et lag moderne bølgeblik med profiler, som blev malet i en passende farve.
Isolation   -   Bølgeblik

Dekoration på gavlen
Efter hvert afsnit findes link til vejledning om detaljer i model

På gavle ud mod sidegaden har man ofte kun få eller slet ingen vinduer. Den store bare flade er da blevet dekureret på forskellig vis. I de mere velhavende kvartere er de udsmygget med rammer i mursten eller cementarbejde og nogle steder ses figurer fra mytologien.

Gavlreklamer

I forretningskvarterer blev de bare gavle lejet ud til reklamer af forskellig firmaer og forretninger. Boghandleren er væk, men vi kan stadig glæde os over reklamen.
Selv en halv gavl kan som her give plads til en reklame.
Gavlreklamer

Gavlmaleri

Enkelte steder har man ladet kunstnere lave gavlmalerier på de kedelige gavle. Det er ikke reklamer, blot et lyspunkt i hverdagen.
Gavl maleriModerne gavle

Nyere gavle kan være lige så kedelige som de gamle gavle.
Gavler her til højre virker da temmelig trist.
Den midterste gavl er da lidt mere spændende med striberne af røde mursten på den ellers gule gavl.
Højhuset, som er et af en gruppe, er, som de øvrige huse i gruppen, blevet dekoreret med et gavlmaleri allerede ved opførelsen. Absolut et godt initiativ.

Forslag til billeder: Østerbrogade bogreklame Søborghus