Vejledning om detaljer i model
Der er i vejledninger link til afsnit andre steder på hjemmesiden. Disse link vil, hvis de er overskrifter på den side de henviser til, starte med stort bogstav.

Gavl

Den bare gavl på modelhuset til højre er lige så kedelig, som mange gavle i bybilledet.

Her er de så, tre kedelige modelhusgavle, en rød, en gul og en grå. Disse tre gavle er grundlaget for de mere spændnede model husgavle, jeg vil vise hvordan man laver.

Forskelden er jo, at på modellerne er vi selv herre over, hvor kedelige/spændende vores bygninger ser ud og at vi selv kan gøre noget ved dem, så de ikke er så kedelige mere.

Her er først et billede af gavlene lige efter udskæring.
Læg mærke til at billeder til højre på siden er af modeller og billeder til venstre er billeder af de virkelige huse. Det samme gælder selvfølgelig på siden om "Gavle i bybilledet".

Gavlen med røde mursten og gavlen med gule mursten er lavet som beskrevet under Murstensvæg og den grå gavl er lavet efter beskrivelsen om Pudset/malet mur. Til nogle af de senere viste gavle er der brugt 2 lag pap, læs vejledningen inden du begynder på at lave din gavl, så du ved hvilke lag du skal bruge.

Bindingsværk

En gavl med bindingsværk på et lille hus kan laves som beskrevet under små huse med bindingsværk. Til store gavle bør man vælge at lave gavlen i to lag efter beskrivelsen store huse og gavle med bindingsværk.
Det inderste lag laves som beskrevet ovenfor under gavl.
Pudset murværk males hvidt, gråt eller gult. Vil man have mursten mellem bjælkerne bør de være røde. Bindingsværkets vandrette bjælker skal passe ind mellem stenene, så de skal måles omhyggeligt inden de tegnes.

Bindingsværket tegnes på tyndt karton eller kraftigt papir, gerne med en grov overflade. Selv om kanterne er skåret af gavlen, for at gavlen kan komme på plads (se samling af huset) skal bindingsværket gå helt ud til hushjærnet.

Når bindingsværket er tegnet, skæres materialet mellem bjælkerne væk, så bjælkerne sidder tilbage i et stykke. Efter kontrol mod husmuren, males bjælkerne brune eller sorte. Husk at når bindingsværket skal limes på gavlen, skal der smøres lim på gavlen. Smøres der lim på de meget tyndere materiale til bindingsværket, risikerer man let at det slår sig og bliver skævt.

Hvis bindingsværket skal være mere diskret, kalkes det i samme farve som muren.
Gavl og bindingsværk laves som beskrevet ovenfor. Bindingsværket limes på gavlen og når limen er tør, males muren og bindingsværket i samme farve, oftest gråt eller hvidt. Bindingsværkets farve har ligesom murfarven været forskelligt fra egn til egn.

Hjørnehusets gavl mod sidegaden

For at få vægplads i hjørnestuerne blev der kun lavet få vinduer i husrækkens endemure ud mod sidegaderne.
I den viste endemur er der kun 2 vinduer, der sidder et stykke fra selve hushjørnet.
Pladsen ved siden af vinduerne blev ofte udsmygget på en eller anden måde.

Gavlen er skåret ud i pap og forsynet med vinduer (se vinduer og ydermure.)

Billederne herunder viser forskellige muligheder for dekoration af gavlen.

1. Gavl med blænding. Blænding er flad murniche eller lukning af murhul. Blænding var tidligere meget anvendt som dekoratin.
Den yderste gavl laves med vindueshuller og blændingen skæres ud i gavlen samtidig med vindueshullerne. Gavlen beklædes med murstenspapir. murstenspapiret skæres ud som til vinduer i murstensvæg, ved runde afslutninger skæres murstenspapiret i stjerne inden det foldes om på murens bagside og limes fast. Også ved det blændingens underkant foldes murstenspapiret om på bagsiden. Ved fine blændinger laves en række mursten hele vejen rundt om blændingen svarende til rækken af sten over vinduesåbninger.
Der laves en indergavl, gerne af tyndt pap eller karton. I indergavlen skæres materialet bag vinduerne bort. Indergavlen beklædes med murstenspapir på det område, der kommer inde bag den udskårne blænding.
Vær omhyggelig med at få murstenene i ydergavlen til at passe med stenene i blændingen, når de to gavllag limes sammen.

2. Gavl med blænding og figurer.
Gavlen er lavet som beskrevet under 1, men her har man valgt kun at lave blænding ud for vinduet på 1. sal. Blændingen er vandret for neden. Til gengæld har man anbragt et par små figurer på en lille gesims ved blændingens underkant.
Kendte personer i hel figur, eventyr scener og bygherrens byste har været populære figurer i disse små nicher.
Figurerne fremhæves her af den cementgrå farve mod den gule baggrund. Når gavllagene er limet sammen (se 1) laes den lille gesims af et par smalde strimler pap, der limessammen. De males cementgrå og limes efter malingen er tør under blændingen. Figuren/figurene (her en kat og en gren) males også grå og limes efter tørring fast på gesimsen.

3. Blænding med pudset baggrund og figurer.
Ydergavlen er lavet som beskrevet under 1, indergavlen er malet grå i stedet for at blive beklædt med mursten. Når de to murlag er samlet, anbringes en lille gesims under blændingen og på denne anbringes et par figurer (se 2).

4. Nærbillede af figurene på gesimsen.
Enklere dekorationer på hjørnehusets gavl kan laves af et stykke tynd pap eller karton, der skæres ud i mønster. Striber og geometriske mønster er ikke så svære at lave. I visse tilfælde dækker dekorationerne over en sparemur som er beskrevet nedenfor.


5. Blændede vinduer med fordakning og konsoller
De blændede vinduer laves som almindelige vinduer, men der skæres ikke ud i muren. Muren beklædes eller males på normal vis. Rammerne omkring vinduerne laves som beskrevet af fordakning og konsoller. Når rammerne om vinduerne monteres, sættes der også rammer på de steder hvor der ikke er vinduerne.

Sparemur

Til gavlen her er der brugt to lag. Inderst en grå pudset gavl. Uden på den er der en rød gavl. I den røde gavl er der skøret en del af muren væk. På denne måde har man sparet på murstenene i de felter, hvor muren ikke var bærende og man derfor kunne nøgels med et enkelt lag sten.
Når man laver det yderste lag af gavlen, skal der være to lag langs murens yderkanter og på tværs, der hvor bjælkerne til gulvene er. Der er også to murlag ud for de bærende mure inde i huset.
På den viste gavl, er de tynde murfelter blevet pudset, så de står cementgrå mod den ellers røde mur. Øverst på gavlen murområdet ligefrem brugt som dekoration og har fået en takket overkant.

Andre steder har man kunnet se felterne med et lag sten, i den ellers ensfarvede gavl. Disse felter har ikke været så synlige.

Brogede sten

I ejendomme, hvor det var planlagt at der skulle bygges et nabohus lige op til gavlen på huset, sparede man yderligere ved at bruge billigere sten til at bygge gavle af. Ofte brugte man gule sten eller sten i meget varierende farver.
Til denne gavl er der brugt to lag. Inderst en gavl beklædt men murstenspapir i spraglede farver. Variationen i farverne kan laves med farvelade/akvarelfarve, helst gennemsigtig farve, brug papir der minder om murstenspapiret. Hvis man selv printer murstenspapiret, bør papiret indfarves inden printning eller man vælger et murstensark, der har brogede sten. Den yderste mur må også gerne have garveforskelde, men de bør ikke være så voldsomme. Der må gerne komme vandrette striber, hvor farven skifter efterhånden som stenene af de forskellige leverancer er blevet brugt.

Høj skorsten


Tapet
Isolation

Bølgeblik
Gavlreklamer


Gavl maleri
Moderne gavle


Forslag til billeder: Østerbrogade bogreklame Søborghus